Webasto Thermo & Comfort (Beijing) Co., Ltd.
A2103, Tower 2, Boya International Center,
1 Lize Zhongyi Road, Chaoyang District
100102 Beijing
China